Biblioteki FreeStyler DMX

Biblioteki urządzeń czyli pliki "fixture" dla programu Freestyler DMX. Umożliwiają wprowadzenie do programu specyfikacji dmx sterowanych urządzeń.

Wszystkie biblioteki wykonujemy na podstawie tabel dmx dołączanych do instrukcji obsługi urządzeń.

Aktywne filtry