Biblioteki (fixtury)

Biblioteki urządzeń czyli pliki "fixture". Umożliwiają wprowadzenie do programu specyfikacji dmx sterowanych urządzeń. Dzięki temu program "wie" co urządzenie potrafi i jakie funkcje pełnią poszczególne kanały dmx w konkretnym modelu. Po zainstalowaniu biblioteki w programie, użytkownik ma pełną kontrolę nad urządzeniem i możliwość sterownia każdą z jego funkcji, np. wybór koloru, gobo, jasność, ruch itd. Od tego momentu można zaprogramować własne show i/lub sterować urządzeniem manualnie.

Oferujemy biblioteki dla programów: FreestylerDMX, Chamsys MagicQ, ADJ myDMX.

Wszystkie biblioteki wykonujemy na podstawie tabel dmx dołączanych do instrukcji obsługi urządzeń.

Aktywne filtry