Korekcja w programie Freestyler
Posted by      04/23/2021 04:40:00     FreeStyler DMX    Comments 0
Korekcja w programie Freestyler

Jak sama nazwa wskazuje okno Correction służy do korygowania komunikatów dmx. Jeśli nie wiesz jak działa system dmx zapraszam do przeczytania postu "Podstawy systemu DMX" który znajdziesz na naszym blogu. Pokrótce - linia dmx składa się z 512 kanałów, a każdy z nich może transmitować komunikaty od 0 do 255, właśnie te wartości możemy korygować.
Polega to na tym, że do aktualnie wysyłanego komunikatu dodajemy lub odejmujemy wybraną wartość, tym samym zmieniając sposób działania urządzenia. Istotną sprawą jest to, że skorygowany komunikat pojawia się dopiero na wyjściu z programu, korekcja nie jest widoczna w oknach edycyjnych.

Do czego wykorzystać "Correction"?

Przygotowałeś zestaw scen dla ruchomych głowic, poświęciłeś na to dużo pracy i nie możesz się doczekać, aż wykorzystasz je na imprezie ;) Jedziesz na montaż w lokalu, a tam okazuje się, że scena stoi w narożniku sali, podczas gdy parkiet jest na jej środku... już wiesz, że sceny się nie sprawdzą, bo są zaprogramowane dla sytuacji gdy parkiet taneczny jest bezpośrednio przed sceną. W przypadku mniejszych głowic można je przestawić na uchwytach montażowych, ale raczej ciężko będzie to zrobić precyzyjnie, a w przypadku większych urządzeń, montowanych na dwóch uchwytach, będzie to wręcz niemożliwe.
Podobna sytuacja - parkiet jest co prawda przed sceną, ale sama scena jest na półpiętrze, 2-3 metry nad parkietem, promienie będą za wysoko... Co zrobić w tej sytuacji? Można na szybko przeprogramować sceny, jednak znacznie szybciej i łatwiej będzie zastosować korekcję na odpowiednich kanałach dmx.


Dzięki funkcji korekcji, można te problemy opanować w kilkanaście sekund. Można skorygować ruchy, wyrównać pozycje, natężenie światła, skorygować ostrość itd.

Jak używać korekcji komunikatów dmx

Wchodzimy w ustawienia programu: SETUP - FREESTYLER SETUP

Freestyler SETUP

Następnie PREFERENCES - CORRECTION

Okno Freestyler Setup

Po prawej stronie wyświetli się tabela z wszystkimi kanałami dmx, zaraz nad nią są przyciski wyboru linii dmx.
Dla ułatwienia, poszczególne pola są wyświetla w trzech kolorach tła, oznaczają one kolejne urządzenia w programie:
-ciemno niebieski- urządzenie 1, 3 , 5 itd
-jasno niebieski - urządzenie 2, 4, 6 itd
-szary - kanały nie zajęte przez żadne z urządzeń.
Po lewej znajdziemy pasek przewijania do kolejnych pól.

Każdy rząd zawiera osiem kanałów, po lewej stronie tabeli są wypisane numery kanałów dla pierwszej rubryki w poszczególnych rzędach, tzn.pierwsze pole górnego rzędu dotyczy 1 kanału, pierwsze pole drugiego rzędu to 17 kanał dmx, itd. Pozwala to szybko odszukać urządzenie dla którego chcemy korygować komunikaty.

Poszczególne pola są opisane zgodnie z funkcją którą pełnią w urządzeniu, nad opisem jest wyświetlona aktualna wartość korekcji, dla przykładu powyżej, pierwszy kanał to funkcja "Pan" (korekcja 0), drugi kanał "Pan16bit" (korekcja 0), trzeci kanał "Tilt" (korekcja 0), itd.

Aby wprowadzić korekcję wystarczy na wybranym kanale zaznaczyć myszką cyfrę 0, skasować ją i wprowadzić nową wartość (może być ujemna), po kliknięciu "Save" pod tabelą, z prawej strony, aktualna wartość zostanie skorygowana. Istotne jest przy tym, aby zapisywać ustawienia zanim wyświetlimy kanały poniżej (tzn. zanim przewiniemy pasek w dół).

Działanie korekcji polega na tym, że do aktualnie wysyłanej wartości dmx program doda, lub odejmie wprowadzoną w oknie wartość. Wszystkie aktualne wysyłane wartości kanałów dmx można podejrzeć w oknie OUTPUT - SHOW OUTPUT, skorygowane kanały będą tam podświetlone na czerwono.

Przykład korekcji we FreestylerzeW przykładzie powyżej dla 1, 2 i 3 ruchomej głowy została zastosowana korekcja ruchu w poziomie (PAN) o wartości 43, dla głów o zakresie obrotowym 540 stopni spowoduje to przestawienie głowicy o 90stopni. Dodatkowo dla pierwszej sztuki jest wprowadzona korekcja ruchu w pionie (TILT) o wartości -10, co powoduje podniesienie głowicy w górę (w przykładzie głowice są zamontowane "do góry nogami", na rampie oświetleniowej).

Jak widać, korekcja bardzo przyśpiesza pracę z Freestylerem i pozwala szybko wybrnąć z nietypowych sytuacji.
Zapraszam do komentowania i zadawania pytań.

Powiązane posty:

Leave a Reply