Zwiększenie ilości kroków w scenie

Freestyler ogranicza ilość kroków w tworzonej scenie do 45, w większości przypadków ta ilość w zupełności wystarcza, jednak czasami niestety nie.

Możemy dowolnie zwiększyć maksymalną ilość kroków w tworzonej scenie, aby to zrobić wystarczy zedytować plik freestyler.ini który znajduje się w folderze freestylera, tzn. C:/FreeStyler/

Otwieramy plik przy użyciu notatnika, a następnie zmieniamy wpis "NumberOfScenes" :

Należy pamiętać, żeby zmienić tylko pozycję zaznaczoną na zrzucie powyżej, tzn. 45, nie dodawać innych znaków, liter, spacji itd. Zamiast liczby 45 można wpisać właściwie dowolną inną, np. 100, ale raczej unikajmy wprowadzania wartości których nigdy nie wykorzystamy (np. 1000).
Po zmianie wpisu zapisujemy zmiany (np. używając klawiszy Ctrl + S) i zamykamy notatnik.


Przy kolejnym uruchomieniu programu Freestyler ilość kroków w scenie zmieni się zgodnie z wpisem.